hem         om mig         galleri         kontakt
 
The color, sensual, pure and unmixed, has always fascinated me. With its potential for change, the language of color opens up new worlds.

I like to walk in the landscape and sometimes make quick sketches to later take into the studio, together with memories and impressions of light and atmosphere. Sketches that can be transformed into more or less abstract images.

The importance of light, the quality of light is an important part of my painting. I paint intuitively, based on an idea. One color gives tone to the next. I try, change, make newer layer. Sometimes a painting goes quickly, many times it take a longer time. What I first imagined, many times ends with something completely different. The process itself creates new choices all the time.

The inherent capacity of colors to both clarify and to express things that cannot be expressed in words, are endless. Therefore painting for me is a journey that can be both enjoyable and difficult, but always enriching.
Färgen, sensuell, ren och oblandad, har alltid fascinerat mig. Med sina möjligheter till förändring öppnar färgens språk nya världar.

Jag tycker om att vandra i landskapet, ibland göra snabba skisser för att senare ta in i ateljén tillsammans med minnesbilder och intryck av ljus och atmosfär. Skisser som kan förvandlas till mer eller mindre abstrakta bilder. Vikten av ljus, ljusets kvalité är en viktig del av mitt måleri. Jag målar intuitivt, utifrån en idé. Den ena färgen ger ton åt nästa, jag prövar, gör om, gör nya lager. Ibland går det fort med en målning, många gånger tar det lång tid. Det jag från början föreställt mig slutar ibland med något helt annat. Processen i sig skapar hela tiden nya valmöjligheter.

Färgens inneboende kapacitet att både förtydliga och att uttrycka saker som inte kan uttryckas i ord, är oändlig. Därför är måleriet för mig en resa som kan vara både nöjsam och besvärlig, men alltid berikande.